Wahnsinn von Schülern gleich …

Wahnsinn von Schülern gleich geschluckt: »Papa, Schule fällt aus, weil es heute s i e b e n cm Schnee geben soll.« #schulausfall

Posted Donnerstag, Dezember 16th, 2010 under twitter.

Leave a Reply