Lernen beim Knabbern

Was man nicht so alles lernt beim Vernichten der Silvester-Reste:
Huelsenfrucht

Posted Mittwoch, Januar 4th, 2006 under RL.

Leave a Reply